Leta i den här bloggen

fredag 18 oktober 2013

Ekonomisk reform

Jag tänker inte gå in på vad som fick mig att inse det fullständigt orimliga med dagens ekonomiska system, men det var inget jag föddes till att inse om nu någon trodde det. Men när jag kom på hur sjukt det hela är, så hamnade jag snabbt på Ekonomisk Reforms hemsida. Jag är givetvis flerårig medlem och känner sidans grundare mycket väl. Däremot har jag inte läst på sidan sedan många år tillbaka. Sidans grundare ska emellertid ha all kredit för hans rekommendation av den följande filmen, tydligen skapad av Mike Maloney. Så om jag kan hjälpa någon som inte insett det orimliga så är detta en av de bästa filmer jag någonsin sett i detta ämne:

http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0#t=156

Ingen ska emellertid tro att vi i Sverige är förskonade från det internationella valuta systemet. Makt i det fördolda är nämligen det de skuldskapande älskar mest. Så gissa vem som gjort till sitt talesätt:    " Att verka men inte synas" och vilka som samtidigt äger och kontrollerar en av Sveriges största banker. Detta hörde man redan som ung, dock utan att inse att dylika, vare sig människor eller dess skapade system ens existerade. Man blev itutad "Spar och Slösa" av ens ej insiktsfulla föräldrar och av samhällets företrädare, såsom lärare, rektorer...you name it. Man kan däremot säga att dagens sinnessjuka och mycket maktkoncentrerande system startade på allvar 1913 i och med att Federal Reserv skapades. Detta kan de som är fortsatt intresserade läsa mer om, så länge nu internet kommer att fortsätta fungera?

Just nu funderar emellertid de hur de som skapade "The Federal Reserv System" på hur de ska få det fortsätta fungera i en värld med krympande resurser och därmed hur de ska kunna bibehålla sin makt i denna råvarukrympande värld. Att detta tål vissa funderingar är emellertid inte något de kommit till insikt om under de senaste dagarna, vilket inte heller är så svårt att inse om man följer den verkliga historien sedan nittiotalet och framåt....

Egentligen har jag helt tappat lusten att skriva, eftersom det finns så mycket att skriva om, men så lite tid kvar. Jag vet inte längre hur att fortsätta. Man samlar visserligen på sig frustration och vill tala om för barn, släkt, medmänniskor att vi lever i totalt orimlig värld. Men samtidigt tvingas vi alla att dagligen anskaffa de bytesmedel vårt samhällssystem kräver. Att det åligger alla ansvarskännande samhällsmedborgare att ha ett arbete eller att utbilda sig till ett, har vi ju alla fått oss itutat redan från barnsben. Hur meningsfullt detta arbete är saknar betydelse, bara belöningen blir det som kallas pengar. Men att dagens räntebelagda pengar inget annat är än framtida anspråk på än mer pengar trots att rapporterna om att vår resursbas krymper för varje dag, är det få som inser. Att en för evigt ökande värld är orimlig är väl egentligen bara förnamnet. Ändå är det nästan omöjligt att övertyga ”folk” om att dagens pengar är skulder och bara kommer att ha ett värde i en värld full av framtida resurser.

Av de få som, trots allt, inser det orimliga med en för evigt ökande tillväxt, ser de flesta en utväg i att vi kommer att ändra oss när krisen väl kommer. Men när den riktiga krisen väl kommer, så går det inte över huvudtaget tagit att ställa ut det vi idag kallar pengar. Man kan helt enkelt inte ställa framtida krav, i form av papperslappar, i en värld som har brist på verkliga resurser.

Kvar blir då den starkes värld. Den som kan överleva i en värld som förr krävde verklig styrka och det är väl ändå ingen som på allvar tror på att det går att äta guld?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Att det inte går att ha evig tillväxt är en myt. Det handlar mest om hur snabb tillväxten är. Om man istället menar att det inte går att ha en evig tillväxt på 4% blir påståendet mer sant.

Men , frågan är väl snarare hur viktig just tillväxten är dock. Varför skulle det inte gå att fortsätta nuvarande system utan tillväxt? Tillväxten är ju bara ett mått på omsättningen i den öppna ekonomin. Om man jämför med företagsekonomi så tycker jag resultatet är mer intressant än omsättningen. Väldigt få talar om resultatet i ett lands bokslut, tyvärr. Alla fokuserar istället på BNP, märkligt.

Farfar sa...

Tillväxt i penningmängden är ju inte så svårt att åstadkomma. Det gör ju flesta av världens centralbanker just nu, genom att trycka på en knapp. Men tillväxt i verkliga värden, som gagnar alla människor utan att sätta någon i skuld, utan att förbruka ändliga resurser, utan att omvandla råvaror till gifter, utan att gräva upp ändliga fossila energitillgångar och förgifta både land och hav...

Men du vill kanske fundera ett tag och återkomma?

Anonym sa...

Det jag menar är att evig tillväxt i betydelsen: ökning av BNP, skulle vara fullt möjlig om man planerade utifrån det som mål. Detta skulle gå att göra också utan att tära på jordens resurser på grund av just detta. Tex skulle mineralåtervinning ur sopberg kunna vara något som bidrar till ökad BNP, eller att vi börjar ta betalt inom familjen för att tex laga mat till varandra.

Som du hör är mina exempel delvis absurda - precis som fokuseringen på begreppet BNP, och tillväxten av denna.

Om du menar någon annan typ av tillväxt har jag inte så mycket att tillägga skulle jag tro.

Farfar sa...

Men en tillväxt bara för tillväxtens egen skull är väl rätt så meningslös? En tillväxt skall väl tillföra en meningsfull ökning av det man vill öka? Därför är det inte särskilt meningsfullt att göra så som världens centralbanker gör just nu, trycker pengar och räddar bankerna. Det fungerar bara en den korta tid det tar för den så kallade marknaden att genomskåda bluffen. Sedan kommer kravet på kompensation i form av högre räntor som ett brev på posten.

Anonym sa...

"En tillväxt skall väl tillföra en meningsfull ökning av det man vill öka?"

Håller med, absolut. Begreppet tillväxt som ökning av BNP säger inget om vad tillväxten omfattar och därför tycker jag måttet är meningslöst. Vi borde sluta prata om tillväxt som ökning av BNP.

Hoppet till att det skulle vara meningslöst att rädda banker håller jag dock inte med om, då jag anser att alternativet är att tillgångar i form av banktillgodohavanden skulle försvinna så fort att det i slutändan troligtvis skulle drabba vanligt folk i form av våld och andra otrevligheter.

Hela tanken att låta banker gå omkull känns tokig tycker jag. Det skulle drabba dem som har pengar på banken istället för de som tagit lån de inte har täckning för, eller de banktjänstemän som beviljat dessa lån.

Nej, då är det bättre att staten går in och tar över banken och på så sätt tar ifrån bankens aktieägare dess bestämmande över banken. Sedan skulle det vara rimligt för den nya ägaren att kraftigt begränsa ersättningar till banktjänstemän. Särskilt sådana ersättningar som baseras på riskfyllt beteende. Lägre löner och krav från aktieägare skulle göra behovet av höga räntor mindre.

Farfar sa...

Bankkramare lika "iblandekeonomi" kommer att få sin egen lilla stig till galgbacken när tiden väl kommer. Smilfinkar som försöker ställa sig in vid makten i hopp om fördelar i deras hägrande oändliga framtid. Jag förstår inte vad det är för form av löften som håller stollar likt dig kvar vid den förlegade tron på en för evigt ökande värld.

Man blir trött, oändligt trött.

Anonym sa...

Ditt senaste inlägg ger mig känslan att du inte vill förstå mitt resonemang, lägger in mig i ett fack och tillskriver mig åsikter du hört från andra.

När det gäller tillväxt av BNP, ökning av penningmängd och ökning av allmänna prisnivåer finns det såklart samband, men det är inte så att ökad penningmängd automatiskt ger ökad BNP. Men som sagt, vi borde sluta prata om BNP. Det är ett allt för vagt ekonomiskt begrepp.

Farfar sa...

Tillväxt mäts, i vårt nuvarande penningsystem, av våra så kallade ledare, med hänvisning till BNP.