Leta i den här bloggen

söndag 15 september 2013

360 Projects To Change The World

Jag läste på Alekletts sida i hans inlägg om 360 projekt som ska ändra världen (”360 projects to change the world”) Bakom utredningen ligger monsterbanken Goldman Sachs. Läs gärna hela inlägget här:


Det börjar så här:

"Det faktum att man nu börjar producera olja från Kashagan och att vi nu vet att projektkostnaderna är 48 miljarder dollar finns det anledning att titta på en rapport som Goldman Sachs presenterade i mars 2012, ”360 projects to change the world”. Man har studerat hur mycket olja och gas som de olika projekten planeras leverera och den mycket intressanta uppgiften om vilket pris som behövs för att projekten skall vara lönsamma. Det faktum att alla nya projekt behöver finansiärer medför att nya projekt är väl dokumenterade. Det medför också att det är möjligt att göra denna analys, som kan betraktas som den optimala nya oljeproduktionen för framtiden. En viktig slutsats som man gör är att OPEC inte kommer att generera ny reservkapacitet inför en framtida ekonomisk återhämtning.

Tänk på vad denna mening innebär:

En viktig slutsats som man gör är att OPEC inte kommer att generera ny reservkapacitet inför en framtida ekonomisk återhämtning.

Nu står mänskligheten inför ett vägval presenterat här ovan i svart på vitt. Vi skulle kunna ställa om samhället till ett mindre resurskrävande, rättvisare och miljövänligare, men i detta har USA och dess medlöpare redan valt väg.

Inga kommentarer: