Leta i den här bloggen

fredag 30 augusti 2013

Charles Eisenstein

Jag läste på Effekt,s sida om Charles Eisenstein. Han uttryckte sin syn på vårt så kallade finanssystem här:

”Mänskligheten har fjärmat sig från naturen och människor från varandra. Vi har gått mot att bli enskilda, oberoende individer, vilket leder till konkurrens i stället för samarbete. Vi strävar efter att kontrollera den hotfulla naturen, som anses vara någonting väsenskilt från oss själva.
Detta har skapat ett finanssystem som motverkar snarare än underlättar samhällets utveckling, menar Eisenstein. Ränteekonomin gör att världens samlade skulder alltid och per automatik kommer att vara större än dess tillgångar. För att ta ett väldigt enkelt exempel: du äger tio kronor och jag ingenting, du lånar mig pengarna men kräver tillbaka en extra krona i ränta. Plötsligt är skulden 11 kronor, trots att det bara finns 10 kronor som vi kan använda.
Detta är vad som utspelar sig varje dag när Riksbanken lånar pengar till privata banker som sedan skapar kreditpengar och lånar ut till kunder. På grund av räntan blir alltid de sammanlagda skulderna större än tillgångarna.
För att försöka komma ikapp måste ekonomin konstant växa (och växa exponentiellt), och Eisenstein hävdar att den gör det genom att förvandla gemensamma tillgångar till monetära varor. Detta gäller naturresurser som skog, luft, vatten och fossila bränslen, liksom tjänster som vi utför, exempelvis barnpassning och matlagning.”


Kan grundfelet i vårt samhälle sägas bättre eller enklare?

Inga kommentarer: